Resultatbaserat bidrag kan höja skolkvaliteten

Ett statsbidrag som tar hänsyn till elevernas bakgrund och resultat skulle kunna höja utbildningskvaliteten. Det anser Anders Morin på Svenskt Näringsliv.

Anders Morin tror även att likvärdigheten i den svenska skolan skulle förbättras om skolans huvudmän, kommunerna och friskolan får en del av sin ersättning baserat på de resultat de uppnår. I bidraget ska även hänsyn till elevernas bakgrund tas.

Han skriver att bidraget skulle kunna utformas så att ju högre andel av eleverna som når godkänt på de nationella proven i svenska, matematik och engelska i årskurs nio, desto högre bidrag utgår.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.