Lärartäthet viktigt för en bra skola

Mer samarbete mellan lärare och en bättre lärarutbildning är av högsta prioritet för att öka kvaliteten i skolan, enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I rapporten Bra måste bli bättre berättar 1 300 rektorer om vad de tycker är det viktigast att satsa på för att öka kvaliteten i skolan i framtiden.

– Rektorerna tror att resultaten skulle kunna förbättras om kvalitén i lärarutbildningen höjdes och lärarna i framtidens skola jobbade ännu mer i arbetslag för att bland annat diskutera undervisningsmetoder, betygskriterier och skolutveckling, säger Per-Arne Andersson, på Sveriges Kommuner och Landsting som står bakom rapporten.

I rapporten Bra måste bli bättre samlar också Sveriges Kommuner och Landsting information från bland annat SCB, Skolverket och OECD. Rapporten är framtagen för att presentera en så heltäckande bild av den svenska skolan som möjligt och för att nyansera debatten.

– Att skriva ner skolan tror vi inte på, tala om och lär istället av det som är bra och fokusera på att förbättra där det behövs, för det finns en hel del som måste göras, till exempel måste styrningen av skolan förbättras på många nivåer, säger Per-Arne Andersson.

Rapporten går att beställa via Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se.

Fakta

Så blir skolan bättre rektorer rankar

Ökat samarbete mellan lärare 82 %

Förbättrad kompetens hos lärare 60 %

Omfördelning till en mer reglerad arbetstid 41 %

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.