Idébank ska ge inspiration till personalen

I Örebro läns landsting har man samlat över 300 kvalitetsarbeten i en idébank. Samlingen av idéer ska fungera som en inspirationskälla i verksamhetens kvalitetsarbete.

Örebro läns landstings Idébank startades i mars 2001 som en del i projektet Fokus Framtid, vilket syftar till att ta vara på goda idéer och exempel, samt stödja och driva förbättringsprocesser. Tanken med Idébanken är att den ska fungera som en inspirationskälla för personal, som arbetar med kvalitets- och förbättringsarbete inom organisationen. Från början fanns banken på landstingets intranät men så småningom lades den även ut på internet för att fler skulle kunna ta del av verksamhetens kvalitetsarbete.

– Vi tror starkt på att sprida goda idéer och på att inspireras av andra. Ofta blir många goda idéer och utvecklingsarbeten kvar inom de väggar där de föds. Nu kan personal på fler enheter inspireras av olika kvalitetsarbeten, säger Margita Svensson, som är anestisjuksköterska och projektarbetare för Fokus Framtid på Örebro läns landsting.

Diskussionsforum

Insamlandet av idéer är också ett sätt att föra dokumentation över hela verksamhetens kvalitetsarbete. Nu finns det närmare 300 kvalitets- och förbättringsarbeten inlagda i databasen, som kan nås på www.orebroll.se/idebanken. Enbart under 2003 publicerades information från omkring 100 arbeten, berättar Margita Svensson.

Förutom att söka bland alla idéer finns möjlighet att prenumerera på de senast inlagda arbetena via e-post, för att löpande få information om vad som sker inom verksamheten. Det går också att tipsa sina arbetskamrater om ett speciellt arbete som man tror de kan ha nytta av, med hjälp av några enkla knapptryckningar.

– Vi har också lagt till ett forum där man kan diskutera materialet, slå ett slag för eller reagera på något samt visa på lösningar man kanske hittat i en annan organisation, berättar Margita Svensson som dessutom har tagit på sig uppgiften att skriva ihop textförslag åt dem som inte vill eller har tid själva.

Nya kontakter

Fortfarande har inte Idébankens betydelse för verksamheten utvärderats, eftersom det bland annat är svårt att finna en bra utvärderingsmetod, konstaterar Margita Svensson. Just nu arbetar man framförallt med att marknadsföra banken både inom och utanför organisationen.

En annan fördel som hon tycker sig se med Idébanken är att personalens kvalitetsarbete uppmärksammas mer. Dessutom kan den leda till att nya kontakter uppstår mellan olika enheter, genom att människor kontaktas för att hålla föredrag om sitt arbete.

Syftet är att lyfta fram goda exempel ur de egna leden och alla som är intresserade är välkomna att lämna in sina arbeten.

– Framförallt handlar det om möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter, både av det som gått bra men gärna också av det som gått mindre bra. Om ett arbete inte går som planerat kanske andra kan lära av ens misstag, säger Margita Svensson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.