Informationsmissar äventyrar patiensäkerheten

Dålig kommunikation äventyrar patientsäkerheten. Det framgår av en doktorsavhandling från Blekinge tekniska högskola.

Informationsmissar som påverkar diagnosbeslut i fel riktning kan få förödande konsekvenser för patienten. Ett dilemma är att vården inte alltid har tillgång till hela patientens sjukhistoria.

–Att försöka förbättra patientsäkerheten via förbättrad informationshantering för att undvika onödiga dödsfall, onödigt lidande och onödigt långa vårdtider är drivkraften i min forskning, menar Kerstin Ådahl, BTH som nu disputerar med avhandlingen ”On Decision Support in Participatory Medicine supporting Health Care Empowerment.

I studien har hon studerat patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal på sektionerna för medfödda hjärtfel hos barn och vuxna vid Skånes universitetssjukhus. Hon har också i detalj analyserat informationsstrukturer i två patientfall under en längre period.

Applikation kan hjälpa

Resultatet från studierna har använts som grund för ett förslag på en applikation som kan användas som ett tillägg till befintliga beslutstödssystem. Applikationen synliggör patientens tidigare sjukhistoria på ett sätt som kan förbättra möjligheten att snabbt söka och finna relevant information i journalsystemet, eller på annat sätt, för en korrekt diagnos, menar Kerstin Ådahl. En korrekt diagnos är grunden för en fortsatt snabbt insatt korrekt behandling vilket är särskilt viktigt där tidsaspekten kan vara avgörande. Patientens roll som erkänd medarbetare i den egna vården betonas också.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.