Institut för kvalitetsgranskning av skolan?

Svenskt Näringsliv föreslår att ett oberoende institut för kvalitetsgranskning av grundskolan ska inrättas. Anledningen är att föräldrar och elever kan idag välja skola men att de ofta saknar bra underlag för sina beslut.

– Elevers behov är olika och skolor är också olika. Ett institut för kvalitetsgranskning skulle ge bättre underlag för såväl föräldrar och elever som skolorna själva, säger Ulla Ericson, programansvarig för utbildning och forskning på Svenskt Näringsliv.

Ett oberoende kvalitetsgranskningsinstitut för grundskolan skulle bland annat genomföra en oberoende analys av varje skolas resultat och granska hur den lever upp till de offentliga mål som riksdagen satt upp. Kvalitetsgranskningen skulle också kunna omfatta hur skolorna lever upp till de egna målen, hur resurserna används, vilken förmåga skolan har att höja varje individs kunskapsnivå och hur skolan är som arbetsplats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.