Kärnkraftverk kan terrorsäkras

I en ny utredning föreslås skärpta åtgärder för att skydda svenska kärnkraftverk mot angrepp.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som pekat på brister i säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Skulle en angrepp mot anläggningarna ske skulle det få förödande konsekvenser, skyddet och säkerhetsåtgärderna föreslås därför skärpas.

– Konsekvenserna av ett våldsamt angrepp riskerar att bli mycket allvarliga. Samhället måste därför ständigt se över förmågan att skydda sig emot och ingripa mot denna typ av händelser, säger Stig Isaksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Här är förslagen

* De samverkande myndigheterna bör bilda ett gemensamt samverkansråd för att bättre samordna arbetet med att skydda anläggningarna mot angrepp.

* De skyddsvakter som arbetar på kärnkraftverken bör i framtiden ha bättre utrustning, med exempelvis tjänstepistol, för att kunna agera i en nödvärnssituation.

* Rikspolisstyrelsen ska se över de nationella föreskrifterna riktade till lokala polismyndigheter när det gäller skyddet av kärntekniska anläggningar, transporter av kärnämne och polisinsatser vid exempelvis terrorangrepp.

* Polisen bör få tillgång till helikoptrar för att snabbt transportera insatspersonal och utrustning.

* Större områden än i dag runt kärnkraftverken bör klassas som skyddsobjekt för att tidigare kunna upptäcka ett angrepp och larma polis.

* Straffet för den eller de som gör intrång på en kärnteknisk anläggning bör skärpas.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.