Konflikter är naturliga

Konflikter mellan människor är ofrånkomliga. Den här boken ger vägledning och verktyg för hur konflikterna ska kunna hanteras. Boken riktar sig både till personer med personalansvar och till personer i konflikt.

Boken är inriktad på mellanmänskliga konflikter på individ- och gruppnivå relaterande till arbete och andra sociala sammanhang. Avsikten är att ge vägledning och konkreta verktyg till personer som antingen har ansvar för andra som personalansvarig eller som själva är utsatta för konflikter.

Känslomässiga konflikter

Konflikter är naturliga och en del av det mänskliga beteendet men kan även vara stimulerande och berikande. Kognitiva konflikter handlar om sakliga, ofta yrkesrelaterade, oenighetskonflikter. Kognitiva konflikter kan övergå till affektiva konflikter med starka, ofta obehagliga känslor, med mycket prestige och personliga motsättningar. Boken lyfter fram de kognitiva konflikternas möjligheter som ett sätt att, genom att tillsätta heterogena grupper, skapa dynamik och bredda diskussioner och därigenom vara konstruktiva. Känslomässiga konflikter är destruktiva och författaren ger läsaren uppslag och råd om hur dessa bör behandlas. Ett avsnitt handlar även om förhandlingar och hur dessa kan behandlas för att undvika problem. Avslutningsvis ger författaren konkreta exempel på flera olika metoder och övningar för problemlösning.

En praktisk handledning

Personer som hamnar i konflikter eller som har ansvar att lösa konflikter ges en god överblick över vad han/hon bör göra i olika situationer. En del metoder kräver ganska mycket av personerna och ett varnande finger höjs för att inte ge sig in i situationer som man saknar kompetens för.

Boken är lättläst och kan med stor behållning vara till stöd för personer som på ett eller annat sätt är involverade i konflikter. Den innehåller emellertid flera uppräknande punktlistor som kan upplevas som väl så många och långa. En del övningar som föreslås kan vara nog så krävande för personer, som inte är vana att agera utifrån egen fantasi och uttrycka sig genom rollspel eller andra liknande övningar. Konflikter är ett stort problem och läsaren ges en god orientering i ämnet med konkreta förslag på förhållningssätt och metoder på lösning. Avsnittet som behandlar förhandlingar kändes värdefullt och kan fungera som en praktisk handledning i förhandlingssituationer.

Boken fyller väl sitt syfte att ge konfliktförståelse och konflikthantering, egentligen för alla människor, men speciellt för personer med formellt ansvar för konfliktlösning.

Fakta

Konflikter och oenighet på arbetsplatsen

Författare: Rolf-Petter Larsen

Förlag: Studentlitteratur, Lund

ISBN 91-44-02082-1

Antal sidor: 194

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.