Kvaliteten på akutmottagningar lägre på sommaren

I augusti kontrollerade Socialstyrelsen sommarkvaliteten på landets akutmottagningar genom oanmälda inspektioner. Slutsats: Det fungerar inte alltid så bra.

När Socialstyrelsen i somras oanmält kontrollerade cirka hälften av landets akutmottagningar, 29 stycken, blev alla kritiserade förutom två. Myndigheten anmärkte bland annat på hur oerfaren personal får ta beslut om i vilken ordning akut sjuka patienter ska tas om hand, att felaktiga beslut inte alltid följs upp och att personalen inte får någon återkoppling på vad som behöver förbättras.

– Vi ville ta reda på om bedömning och prioritering av de personer som kommer in till akutmottagningarna sker på ett patientsäkert sätt även sommartid, när andelen ordinarie personal är lägre än normalt. Och svaret är tyvärr att det inte alltid fungerar bra. Granskningen visar på allvarliga brister, säger enhetschef Erik Höglund vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning, i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.