Kvalitets”ledarens” bästa egenskaper – så gör du dig redo för hösten

Karriär Ut med chefer och in med ledare. Att vara kommunikativ, transparent och accepterande av det hybrida arbetssättet är en stor fördel för den som vill vässa sitt ledarskap, enligt rekryteringskonsulten Thandi Schüler på Aliby.

Kvalitets”ledarens” bästa egenskaper – så gör du dig redo för hösten
Thandi Schüler är senior rekryteringskonsult på Aliby.

Sommaren väntar runt hörnet, och med vila och avkoppling kommer tid för reflektion. Inte sällan ägnas tid åt att fundera över karriären. Finns det något jag kan göra för att utveckla mitt ledarskap och min kompetens? Det kan vara dags för en sådan funderare, för enligt Thandi Schüler, senior rekryteringskonsult på Aliby, har medarbetares krav och förväntningar på arbetsgivare och chefer förändrats sedan Corona-pandemin.

– Man måste kunna se till mottagaren, vara flexibel och anpassningsbar för att kunna bemöta medarbetarens krav, säger Thandi Schüler.

Ett exempel på flexibilitet är chefens acceptans av det hybrida arbetssättet som idag gör arbetsplatser mer attraktiva i medarbetares ögon. Thandi Schüler berättar också att medarbetare uttrycker intresse för hur organisationer jobbar med hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

– Meningen är att kunna skapa en psykologiskt trygg miljö som leder till kreativitet, engagemang och vilja att bidra.

– Thandi Schüler, Aliby.

Bort med chefstiteln?

Kanske att det också är dags för rebranding? Thandi Schüler har i sitt arbete lagt märke till en trend bland chefer; att många inte längre vill kallas just för chef eftersom det kommit att förknippas med hierarkiskt styrda organisationer.

– Det är numera vanligare med en öppen och transparent ”ledare” som låter alla delta och kan hantera snabba förändringar, säger Thandi Schüler.

Men att byta titel räcker inte. Med den kulturskiftning som skett, från det toppstyrda till det decentraliserade ledarskapet, är det nya egenskaper som skattas högt hos en ledare.

– I inledande samtal med kunder ställs mycket krav på att den de söker ska vara lyhörd och öppen, ha en tydlig vision och veta vad man gör samt varför. Det är också ett jättestarkt krav att ha en kommunikativ förmåga, säger hon.

Mod och ödmjukhet A och O

Chefsrollen har förändrats mycket på kort tid, från att vara en väldigt ensam roll satt på en person som inte visar svaghet eller bristande kunskap, till att kräva en betydligt mer ödmjuk och sårbar person. Även om det fortfarande är viktigt med sakkunskap och förståelse kring det organisationen gör så ska dagens ledare inse och medge att den inte kan allt för att kunna låta sina medarbetare bidra med idéer och svar.

– Ledarskapet idag kräver ett helt annat mod. Om vi tar den tekniska utvecklingen som exempel så ser vi att mycket nytt händer hela tiden. Där ska en chef kunna vara ödmjuk med att den inte har alla svar. Hon försätter:

– Meningen är att kunna skapa en psykologiskt trygg miljö som leder till kreativitet, engagemang och vilja att bidra.

Viktigt med helhet

För att kunna leda i en decentraliserad grupp är det främst viktigt att ha helhetssyn. I Thandi Schülers ögon stavas det god analytisk förmåga, struktur och organisering. Särskilt viktigt blir det vad gäller kvalitets- och hållbarhetsarbete eftersom det blivit uppenbart att det måste genomsyra hela organisationen. Varje gång hon träffar en ledare som är i processen att byta riktning eller som strävar efter att fortsätta växa så frågar hon en sak:

– ”Vad är målet med din egen utveckling och ditt ledarskap?” Det måste ledaren veta för att sedan kunna titta på sina brister. Det är första steget i utvecklingen, säger Thandi Schüler, senior rekryteringskonsult på Aliby.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.