Läkare protesterar mot kvalitetsbrister i vården

Kvalitet Efter den uppmärksammade artikelserien av DN-journalisten Maciej Zaremba i våras startade läkarna Lollo Makdessi och Märit Halmi ett upprop. Tusentals läkare, vårdpersonal och vanliga medborgare har skrivit på protesterna mot ett system där ekonomi går före vårdkvalitet.

Uppropet publicerades precis före midsommar. Just nu har drygt 7 200 personer sällat sig till protesterna. Bland underskrifterna syns alltifrån verksamhetschefer till läkarstudenter, enligt DN.

– Vi vill visa att våra kolleger håller med oss. Det hjälper inte att man gör små förändringar i ett system som är felkonstruerat, säger Lollo Makdessi till DN.

En av de saker som protesterna gäller är det faktum att svenska läkare tillbringar minst tid på sina patienter jämfört med andra europeiska läkare. Det är ett resultat av att sjukvårdssystemet bygger på ekonomi och produktion, inte på patientens behov, menar uppropets initiativtagare. Kritiken riktas till ansvariga politiker som infört och låtit New public management-systemet leva kvar.

Ur läkaruppropet:

”Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten, men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.”

”Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ börda som tar tid från våra patienter.”

”Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer.”

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.