Lean – ett mirakelpiller för vården?

En åldrande befolkning och sinande sjukhuskassor. Sjukvården står inför stora utmaningar. En ny bok föreslår Lean som del av medicineringen.

Lean – ett mirakelpiller för vården?

Lean som metod för verksamhetsstyrning i det dagliga arbetet kan hjälpa till att effektivisera sjukvården. Boken Lean i svensk sjukvård – bakgrund, praktik och reflektioner vill ge inspiration och praktisk vägledning.

– Lean är en framgångsrik ledningsfilosofi världen över, och min bok handlar om att applicera Lean i sjukvården i Sverige, säger författaren Johan Brandt, överläkare och docent vid Skånes universitetssjukhus.

Han har länge arbetat med praktisk verksamhetsutveckling med hjälp av Lean och menar att det är viktigt att använda de resurser som finns på smartast möjliga sätt. Boken har två delar, där den första är en introduktion till Lean-konceptet och den andra är mer reflekterande och tar upp hur Lean kan användas inom sjukvården. Verksamhetsutvecklingen måste enligt Brandt drivas av verksamheterna själva, av sjukvårdens medarbetare.

– Sjukvård är en kunskapsorganisation, som står och faller med medarbetarnas kompetens. Vi måste skapa en arbetsmiljö som attraherar bra medarbetare.

Han menar också att Lean passar bra in i det svenska sjukvårdssystemet.

– Den starka svenska traditionen av samarbete och konsensus ger oss ett försprång framför många andra länder och verksamhetsstrukturer, som är mer hierarkiska. Genom Lean kan svensk sjukvård utvecklas till absolut världsklass – både vad gäller kvalitet och tillgänglighet.

Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.