Forskare: Könsstereotypa ledarskapsideal reproduceras internt

Ledarskap Mjuk eller hård? Beslutsam eller lyhörd? I en ny avhandling vid Linköpings universitet vittnar kvinnliga chefer i äldreomsorgen om ”den robusta feminiteten”, ett nytt mycket svåruppnåeligt ledarskapsideal.

Forskare: Könsstereotypa ledarskapsideal reproduceras internt
Foto: Stockadobe och privat

Karin Wastesson är universitetsadjunkt vid Institutionen för kultur och samhälle på Linköpings universitet. I sin doktorsavhandling har hon undersökt vilka möjligheter att lära och utveckla sig enhetschefer i äldreomsorgen har. Totalt intervjuades 40 personer inom två kommunala och två privata äldreomsorgsorganisationer.

De flesta var chefer för hemtjänst eller särskilt boende, och en av hennes slutsatser är att kön spelar roll för vilken typ av ledarskapsideal man påverkas av. Den vanligaste kommentaren som dök upp bland de intervjuade cheferna var att arbete är ”världens bästa jobb men också ett självmordsuppdrag”.

– Då syftar de alltså uppdraget kontra möjligheterna att utföra det på rätt sätt. Det gällde både manliga och kvinnliga chefer, men kvinnorna hade ytterligare utmaningar, säger Karin Wastesosn.

Intervjustudien visade nämligen att kvinnorna hade inre och yttre förväntningar på sig som rörde följsamhet, medkänsla och lyhördhet, samt andra traditionellt kvinnligt könsstereotypa egenskaper. Samtidigt förväntades de också vara beslutsamma och drivande, vilket kan upplevas som motstridiga krav. Dubbelheten blir ett svåruppnåligt ideal som Karin Wastesson kallar ”den robusta femininiteten” – ett begrepp som ursprungligen myntades av forskaren Linda Johanna Clavier vid Malmö universitet.

Det var dock inte bara kvinnliga chefer som påverkades negativt av könstereotyperna. Under studiens gång fann Karin Wastesson att manliga chefer hade ett sämre förutsättningar att etablera relationer med kolleger, och därmed bygga nätverk.

Mådde de du pratade med dåligt av detta?

– Nej inte direkt, jag tror inte att man analyserar situationen på det sättet till vardags. Flera kvinnor vittnade ju om att de förväntas vara mer lyhörda och tillgängliga för medarbetare än vad män förväntas vara, men samtidigt reproducerade de också traditionella könsroller genom att exempelvis prata om att ”det är skvallrigt inom omsorgsarbeten”och liknande, säger hon och tillägger:

– Däremot vittnade man om att fältet inte fick samma uppmärksamhet som exempelvis tekniska avdelningar i en kommun, så på områdesbasis fanns det en frustration.

Karin Wastesson är personalvetare i grunden och har även arbetat inom vård- och omsorg innan hon påbörjade sin forskarbana. Hon har ett brett intresse för ledning inom kvinnodominerade yrken och planerar att fortsätta studera detta fält.

– Det finns mycket forskning på hur det är att vara kvinnlig chef inom mansdominerade yrken, men inte särskilt mycket om kvinnodominerade yrken. Jag vill bredda det underlaget samt även titta mer på hur kvinnliga chefers kontakt med deras högsta ledning ser ut, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.