Ledningssystem och fikapauser – båda viktiga för hållbarhet

Hållbarhet Utöver formella system och verktyg spelar även informella samtal och möten mellan kollegor en viktig roll i hållbarhetsarbetet. Den slutsatsen nådde Leanne Johnstone, doktorand på Handelshögskolan vid Örebro Universitet, i sin avhandling.

Ledningssystem och fikapauser – båda viktiga för hållbarhet
– I slutändan handlar det om att göra hållbarhetsarbetet begripligt för alla, Säger Leanne Johnstone.

Leanne Johnstone undersökte ansvar i förhållande till organisationers hållbarhetsarbete. Genom intervjuer fann hon att ansvar bland medarbetare i hög grad skapas vid exempelvis fikapauser. Inte bara genom formella dokument skapade av ledningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Leanne Johnstone.

– När jag frågade medarbetare vad som motiverar dem i hållbarhetsarbetet nämndes sällan formella system såsom regler eller policys. Det handlade mer om moral och etik och deras passion för hållbarhetsfrågan, säger Leanne Johnstone.

Hon menar inte att policydokument och regler är onödiga, utan strävar efter att uppmärksamma chefer på vikten av att låta medarbetare mötas och prata om hållbarhet. Det är då som en form av grupptryck uppstår, som i sin tur kan leda till förändrat beteende. Leanne Johnstone benämner det som inkrementella förändringar i det vardagliga beteendet. Som en form av medarbetar-aktivism.

– Det är ett sätt att involvera alla på, så att alla tar ansvar för att bryta ohållbara sociala eller miljömässiga beteenden. Måste man exempelvis skriva ut alla dokument eller kan de läsas digitalt?

Hög tid för kulturellt skifte

Enligt sjunde klausulen i ISO 14001 ska organisationer se till att alla medarbetare är medvetna om organisationens miljöpolicy, hur deras arbete påverkar policyn samt implikationer om policyn inte följs. Men i sina intervjuer med organisationer märkte Leanne Johnstone att medarbetare inte hade koll.

– Ofta är det en enskild individ inom ledningen som bär ansvaret att tänka på hållbarhetsfrågor, vilket inte fungerar. Målet är ju att hållbarhetschefer inte ska behöva finnas. Hållbarhet ska genomsyra alla led, säger Leanne Johnstone.

Hon märkte även att yngre medarbetare hade lättare för att ändra beteenden än äldre.

– I slutändan handlar det om att göra hållbarhetsarbetet begripligt för alla, med hjälp av exempelvis quiz eller obevakade samtal. Informella processer och samtal kan förhoppningsvis skapa större engagemang, säger Leanne Johnstone.

Läs hela avhandlingen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.