Så kan småföretagens hållbarhetsarbete förbättras

Hållbarhetsarbete Endast tre av tio småföretagare arbetar aktivt med hållbarhet idag - trots att många har ambitionen. Nu kommer småföretagare själva kunna mäta och minska sina klimatavtryck, genom en ny automatiserad tjänst.

Så kan småföretagens hållbarhetsarbete förbättras
Sex av tio småföretagare tycker att hållbarhet är viktigt.

I år träder EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, i kraft. Då blir kraven på hållbarhetsredovisning hårdare och flera stora bolag måste börja redovisa sin klimatpåverkan. Direktivet gör det obligatoriskt för ungefär 50 000 företag att rapportera för hur deras hållbarhetsarbete ser ut, jämfört med de 11 700 företag som omfattas av dagens regler. Indirekt väntas även mindre företag att påverkas av den nya lagen, eftersom de större bolagen kan tänkas utvärdera sina underleverantörer utifrån företagens klimatpåverkan. Samtidigt finns det mycket att önska gällande småföretagarnas hållbarhetsarbete.

Få arbetar med hållbarhet

Sex av tio småföretagare, 57 procent, anser att hållbarhet är viktigt. Nästan fem av tio, 45 procent, tycker dessutom att det är en konkurrensfördel att arbeta aktivt för ökad hållbarhet. Trots detta uppger endast tre av tio småföretagare att de arbetar aktivt med hållbarhet i dag. Brist på tid, kunskap och resurser är de vanligaste skälen till att små och medelstora företag inte arbetar med hållbarhet. Det visar tidigare undersökningar som IT-koncernen Visma Spcs genomfört.

Bokföringen visar skavankerna

Under våren kommer Visma Spcs att leverera en ny automatiserad tjänst som ska göra det enkelt för företagare att reglera sina klimatavtryck. Tjänsten går ut på att analysera företagets bokföring med syftet att ge en tydligare bild av var i produktionskedjan hållbarheten brister som mest.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste