Levipris till Chalmersprofessor

Ingenjörer måste tänka på att användaren är en människa. Det anser Anna-Lisa Osvalder vid Chalmers tekniska. Hon får 50 000 kronor för sina insatser att höja kvaliteten och intresset för arbetsmiljöfrågor inom ingenjörsutbildningarna.

Levipriset instiftades 2004 och syftar till att stimulera och belöna utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet och delas ut av Sveriges Ingenjörer.

– Ingenjörer måste lära sig att tänka på att användaren är en människa. Om tekniken utformas utifrån användarens fysiska och mentala förutsättningar så sjunker stressnivån, och då stiger i stället både effektiviteten och säkerheten, säger årets pristagerska Anna-Lisa Osvalder som bland annat är redaktör och författare till läroboken ”Arbete och teknik på människans villkor”.

Anna-Lisa Osvalder är biträdande professor vid avdelningen för Design and Human Factors och leder en forskargrupp med fokus på människa-maskinsystem.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.