Marknaden för ISO-certifieringar blir fler

Antalet ISO 9000-certifikat i Sverige är lika många som för fyra år sedan. Det betyder att den svenska marknaden har stagnerat.
En orsak kan vara att allt fler certifikat för svenska verksamheter registreras utomlands.

Antalet registrerade ISO 9000-certifikat i Sverige ökade, enligt den officiella statistiken från ISO-organisationen, stadigt varje år mellan år 1997 och 2001. Men för år 2002 visade statistiken att antalet certifikat minskat kraftigt, från 4 652 stycken till 4 039. En minskning med 13 procent.

Men statistiken ifrågasattes från flera håll. Bland annat Håkan Dybner, projektledare för ISO 9000 på Swedish Standards Institute, menade att ISO-organisationens rapportering kanske inte var helt korrekt. Att de helt enkelt inte lyckats hämta in korrekta uppgifter.

Ökning

Kvalitetsmagasinet har nu gjort en kartläggning av antalet ISO 9000-certifikat i Sverige. Den visar att det i mars i år finns 4 447 ISO 9000-certifikat registrerade hos de certifieringsorgan som är ackrediterade i Sverige av Styrelsen för ackreditering och kontroll, Swedac.

Det är visserligen en kraftig ökning jämfört med ISO:s siffror för 2002, men det är fortfarande en lägre siffra än för år 2001, och en bara marginellt högre än siffran som gällde för fyra år sedan.

– Jag tror att det är en mer rimlig siffra än vad ISO presenterade i fjol, säger Jimmy Nilsson på Det Norske Veritas. Marknaden i Sverige har stagnerat och ökningstakten när det gäller certifiering av ISO 9000 har minskat.

Internationell trend

Den trenden är dock inget speciellt för den svenska marknaden, menar Jimmy Nilsson.

– Det ser ungefär likadant ut på många andra marknader, till exempel i England och Tyskland, säger han.

Men han drar också fram en annan orsak till att antalet certifikat minskar.

– Det är många som slår samma sina certifikat, berättar Jimmy Nilsson. Vi har en kund som gått från 300 certifikat till bara ett, men det ser jag som en positiv trend eftersom det kan ge en bättre styrning av ledningssystemet.

Registreras utomlands

Men statistiken säger inte riktigt allt om hur många verksamheter som är ISO 9000-certifierade i Sverige. Det kan finnas en del verksamheter som fortfarande släpar efter med uppdatering av sina gamla certifikat vilket innebär att det just nu inte finns registrerade som innehavare av certifikat. Dels finns det ISO 9000-certifikat för verksamheter i Sverige som är registrerade i andra länder, exempelvis Tyskland.

ÅF TÜF är ett exempel. De är ett certifieringsorgan som är hälftenägt av det tyska företaget TÜF-NORD och svenska ÅF. Men ackrediteringen gäller i Tyskland vilket innebär att de certifikat de utfärdar i Sverige registreras i Tyskland. ÅF-TÜF har 110 verksamheter i Sverige som fått ISO 9000-certifikat. Troligtvis finns det minst ett par hundra verksamheter i Sverige som har sina certifikat registrerade i andra länder.

Standarden säljer bra

Håkan Dybner på SIS menar att det låga antalet certifieringar inte är en avspegling av ett minskat intresse för ISO 9000.

– Jag tror att det kan finnas flera orsaker till att certifieringarna inte ökar. Det kan vara omorganiseringar, koncentreringar av certifikat eller fler utlandsregistrerade certifikat, säger han.

SIS säljer flera gånger fler exemplar av standarden än det finns certifikat i Sverige.

– Jag tror att det är många som använder standarden utan att certifiera sig eftersom det inte alltid finns tillräckligt tunga affärsmässiga skäl för certifiering. Vi märker också att standarden börjar användas i nya branscher, säger Håkan Dybner.

Att det minskade intresset för certifiering av ISO 9000 på lång sikt kan äventyra fortroendet för standarden tror inte Håkan Dybner.

– Visst kan det finnas en liten risk, men det finns inget som talar för att den nya utgåvan av standarden skulle vara sämre, konstaterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.