Missnöjda perfektionister bränner ut sig

Affärerna Perfektionistisk strävan kan vara av godo, men när ambitionerna övergår i perfektionistisk bävan, då ökar risken för utbrändhet och ohälsa markant, visar en färsk engelsk studie.

Studien visar att missnöjda och nedtyngda perfektionister är den mest utsatta gruppen i arbetslivet. De bär på en ständig stress, som med stor sannolikhet kan leda till utbrändhet. En studie från England visar att perfektionister är mer utsatt i arbetslivet, jämfört med perfektionister i skolan eller i idrottsvärlden.

– En student belönas för sitt hårda arbete med bra betyg. En tennisspelare som vinner en turnering, får en pokal och äran av att vara bäst. Men på våra arbetsplatser finns ständigt risken att till och med lysande arbetsprestationer sker i det tysta. De kanske inte ens blir bekräftade eller belönade, kommenterar Andrew Hill, psykolog vid vid York St Johns universitet i York, England och den som lett arbetet med undersökningen.

Rädslan tar över

Den riktigt stora brytpunkten kommer när rädslan för att inte prestera perfekt blir så stor att den tar överhanden. Forskarna i projektet har bland annat tittat på resultat från 43 andra studier om förhållandet mellan förväntad prestation och utbrändhet under 20 års tid. Forskarna har valt att dela upp sina iakttagelser i perfektionistisk strävan och perfektionistisk bävan. En person som har hög perfektionistisk strävan och som får möjlighet att förbereda sig för att prestera optimalt och som också lämnar sin arbetsinsats med en känsla av att ha gjort något riktigt bra, behöver inte löpa lika stor risk att bli utbränd, även om risken fortfarande finns.

Hög standard

Men när kraven på perfektionism övergår i bävan för att misslyckas, då blir utfallet ett helt annat. Risken för utbrändhet och hälsoproblem står i direkt förhållande till om den ambitiösa personen i fråga oroar sig för att göra fel, eller har en känsla av att inte riktigt nå upp till sin egen högt satta standard.

– De tvivel på den egna förmågan som uppstår då kan leda till allvarliga hälsoproblem som till exempel depression, ångest, ätstörningar, trötthet och till och med risk för en för tidig död, säger Andrew Hill till norska HMS Magasinet.

Orealistiska mål

Många perfektionister har orealistiska mål och föreställningar om sin egen kapacitet.

– Perfektionister behöver bli mildare inställda till sig själva när de misslyckas och se varje möjlighet att lära av det som blivit fel, kommenterar Andrew Hill, och efterlyser fler arbetsplatser där kreativitet och uthållighet värdesätts och där det helt enkelt är tillåtet att misslyckas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.