Mod att hantera konflikter

Högt tempo kombinerat med oro över den ekonomiska krisen skapar lätt personkonflikter på arbetsplatsen och dessa kan vara förödande för produktiviteten och arbetsklimatet. Boken Personkonflikter på arbetsplatsen som ges ut av Prevent, gör det lättare att förebygga och hantera konflikter. Den innehåller fakta och reflektionsuppgifter om vad konflikter är, hur de uppstår och kan förebyggas. Särskilda avsnitt är riktade till chefer och ger råd för samtal och medling i konflikter och ett avsnitt vänder sig till den som själv är inblandad i en konflikt. Författare är Barbro Östling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.