Jämförelser effektiviserar myndigheternas arbete

Förbättringsarbete Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström har fått i uppdrag att analysera och ge förslag på hur statlig verksamhet kan utvecklas och effektiviseras genom systematiska jämförelser.

Jämförelser effektiviserar myndigheternas arbete

Det är viktigt, inte minst för myndigheters legitimitet, att kostnaderna ligger på en rimlig nivå i förhållande till uppdraget. Därför måste myndigheter ständigt arbeta med att effektivisera och utveckla sina arbetssätt.

Det finns idag vissa möjligheter att göra systematiska jämförelser mellan statliga myndigheter för att främja utveckling och effektivisering, men det finns stor potential att utveckla metodiken, bland annat genom öppna jämförelser som varit en framgångsrik väg att gå för kommunerna. Där har öppna jämförelser mellan olika verksamheter bidragit till konstruktiv dialog, ömsesidigt lärande och kvalitetsutveckling.

Regeringen har därför beslutat att låta en särskild utredare ge förslag på hur ett utvecklat system för systematiska jämförelser kan utformas. Syftet är att identifiera effektiviseringsmöjligheter och att öka förändringstrycket i statsförvaltningen. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att effektivisera den statliga förvaltningen.

– Statlig verksamhet är väldigt skiftande, men de har det gemensamt att det är verksamheter som betalas av medborgarna och de måste kunna vänta sig att pengarna används så effektivt som möjligt. Syftet med det här uppdraget är att den statliga verksamheten ska bli bättre på att uppnå målen för sin verksamhet, oavsett vad det handlar om. Om jämförelser tas fram och används på rätt sätt kan det bidra till lärande, förnyelse och kvalitetsutveckling i staten, säger civilminister Stefan Attefall.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2015.

Bakgrund

Statens egen verksamhet kostar årligen nästan 250 miljarder kronor.

De olika verksamheterna är mycket skiftande och bedrivs över hela landet i omkring 370 myndigheter med totalt cirka 247 000 anställda.

Mellan åren 2007-2013 har över hundra omorganiseringar skett och antalet myndigheter har minskat med nästan hundra stycken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.