Nätshopping ska frigöra tid

Hemtjänstpersonal spenderar en till två timmar i veckan per brukare på att köpa mat. Nu startar ett projekt för att anpassa e-handel av matvaror efter hemtjänstens behov.

Projektet drivs av Örebro universitet tillsammans med Handla24 och Örebro kommun.

– Vår strävan är att komma ifrån att hemtjänstpersonal spenderar en till två timmar i veckan per brukare på att köpa mat – det är varken god ekonomi eller tjänstekvalitet, säger Karin Hedström, forskare i informatik vid Örebro universitet.

Hemtjänsten har gjort olika försök sedan 90-talet att ersätta besök i matbutiker med att använda nätbeställningar och hemleverans för brukarnas räkning men det har varit svårt att hitta modeller där användningen av näthandelssystemen uppfyller krav och förväntningar hos användarna och samtidigt är lönsam för handlarna.

Utveckla affärsmodell

Forskarna ska utveckla en affärsmodell med utgångspunkt i de intressen och värderingar som hemtjänstspersonal, brukare och butikspersonal har. Nästa steg är att utveckla det system för e-handel som redan finns för privatpersoner så att det blir anpassat till hemtjänsten.

– Tidigare forskning har varit teknikfokuserad och inriktad på affärsverksamhetens lönsamhet och effektivitet. Vår utgångspunkt är hemtjänstens användning och hur man kan anpassa tekniken. Vi vill hitta en bra lösning som kan innebära ökat inflytande för brukarna över sina matinköp men också spara tid och därmed pengar inom hemtjänsten, säger Karin Hedström.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.