Nöjda kunder i bussbranschen

Svenskt Kvalitetsindex resultat för bolånebranschen och persontransporter är nu klara. Av resultaten från bolånebranschen framgår att kundnöjdheten har sjunkit en dryg enhet bland privatkunderna. Däremot har bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag- och ägare blivit mer nöjda med sina bolåneinstitut jämfört med förra årets mätning.

Den ”vanlige bankkunden” är ungefär lika nöjd med banken vad gäller bostadslån som vad gäller flertalet andra tjänster. Länsförsäkringar Bank uppvisar den starkaste trenden i kundnöjdhet bland privatkunderna. Räntan är en viktig faktor när det gäller att välja bolåneföretag, men långt ifrån ensamt avgörande för kunden. Aspekter som servicekvalitet och bredd på utbudet spelar mindre roll för bolånet än för andra bankaffärer.

I resultaten för persontransporter toppar Sverigeflyg flygbranschen med ett kundnöjdhetsindex på 72,8, därefter kommer Malmö Aviation på 68,8 och SAS på 63,3.

SJ har ökat något i kundnöjdhet, men ligger fortsatt under branschgenomsnittet för persontransporter. Övriga tågbolag har som grupp förbättrat sig avsevärt i kundhänseende och närmar sig nu SJ.

Bland långfärdsbussar dominerar Swebus Express med en nöjdhet som ligger på ungefär samma nivå som förra året. Övriga bussbolag har förlorat något i nöjdhet. Överlag är bussbolagens nöjdhet högre än vad det dominerande järnvägs- respektive flygbolaget uppvisar. Bussbolagen lyckas också i stort leva upp till kundernas förväntningar, medan gapet mellan vad kunderna väntar sig och vad man upplever sig få är stort för övriga transportsätt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste