Tandvården har mest nöjda kunder

Svenskt Kvalitetsindex resultat för den offentliga sektorn är nu klara och liksom tidigare år är det tandvården som ligger i topp med ett kundnöjdhetsindex på 76,1. Mest nöjda kunder har privattandvården som får klart bättre betyg än folktandvården (81,6 respektive 70,6).

På en klar andraplats placerar sig förskolan som brutit den sjunkande trenden under de föregående två åren och nu ökat med 1,1 enheter till ett index på 74,1. Förskolan skiljer också ut sig från de andra utbildningsområdena med höga betyg för både upplevd kvalitet i själva verksamheten samt vad gäller personal och kringservice.

Bottenplaceringen innehas av utredningsverksamheten inom polisen (50). I mitten på 1990-talet noterade Polisen en mycket stark försämring i nöjdhet bland de som anmäler brott och misshandel. Denna nedgång har inte kunnat tas igen även om Polisen i årets mätning noterar en liten kundnöjdhetsökning på 0,6 enheter.

Största ökningen noterar Posten som på privatkundsidan ökar kundnöjdheten med 6,3 enheter till 56,0.

När det gäller den ekonomiska utvecklingen i landet för det kommande året ökade svenska folkets optimism kraftigt fram till valdagen, men har under den senaste månaden sjunkit. När det gäller den egna ekonomin ligger förväntningarna nu på ungefär på samma nivåer som för ett år sedan, medan förväntningarna för den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet ligger klart högre än förra årets mätning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.