Bankkunder mer nöjda än någonsin

Nu är de första resultaten från årets mätningar gjorda av Svenskt Kvalitetsindex klara. Även i år är bankerna den bransch som är först ut.

Av huvudresultaten framgår att kundnöjdheten har ökat markant bland både företags- och privatkunder i år och nu är uppe på en rekordhög nivå. För årets uppryckning svarar Swebank, tidigare Föreningssparbanken som förbättrats med två enheter. Nordea ligger inte långt efter med en förbättring med 1,8 enheter. Handelsbanken ligger dock kvar som ohotad etta bland storbankerna eftersom också de ökat sin kundnöjdhet med 1,4 enheter. Inkluderas även andra banker så toppar däremot Länsförsäkringar bank och ICA bank i kundnöjdhet. Undersökningen visar också att flertalet privatkunder betraktar dessa banker som fullvärdiga alternativ till de fyra storbankerna.

Även bland företagskunderna ökar kundnöjdheten jämfört med året innan. Handelsbanken bibehåller ledarpositionen, men alla tre konkurrenterna bland storbankerna närmar sig och uppvisar en starkare trend i kundnöjdhet bland företagskunderna.

Arbetet med Svenskt Kvalitetsindex drivs av Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.