nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Tänd glödlampa
För att innovativa team ska fungera behövs en coach för att bland annat överföra kunskaper mellan teammedlemmarna. FOTO: Shutterstock

Ny forskning visar vad team behöver för att innovera

Att utföra innovationsarbete i team har visat sig vara svårt att lära sig och svårt att göra praktiskt. Men nu visar ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola hur innovationsteam kan skapas och stöttas för att komma igång.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Effektivt innovationsarbete behövs för att möta ökande konkurrens inom industri och tjänstesektor. Men medan teamarbete länge visat sig vara ett framgångsrikt recept i andra sammanhang har det inte fungerat lika bra vad gäller innovation.

I sin doktorsavhandling i ämnet maskinteknik presenterar Mikael Johnsson sina studier kring vad som gör innovationsarbete i team möjligt, bland annat en process för att effektivt skapa team.

Några faktorer som lyfts fram är vikten av att teamet har ledningens stöd, att medlemmarna kommer från olika delar av företaget, att det finns en bra gruppdynamik och att teamet har gemensamma mål.

Det är också viktigt att ha en coach kopplad till teamet för att bland annat hjälpa gruppen att komma igång och att överföra praktiska och teoretiska kunskaper till medlemmarna under arbetets gång.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.