nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Jason Martin
Svaren i enkäten har väckt många frågor som blir intressanta att gå vidare med, säger Jason Martin, Linköpings universitet, som jobbar med studien om kvalitetsrollen.

Utbildningsnivån för kvalitetschefer verkar ha stigit

I september 2017 presenterar SIQ och forskningsnätverket SQMA sin slutrapport om kvalitetsrollen i Sverige. Men redan nu kan forskarna se flera intressanta resultat.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Enkätundersökningen som är det första steget i studien om kvalitetsrollen har just blivit klar. Ännu har forskarna inte gjort några närmare analyser, men Jason Martin, doktorand vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, kan ändå se några trender.

– Vad vi direkt kan se är att utbildningsnivån inom kvalitetsprofessionen generellt har ökat jämfört med tidigare studier.

Ungefär hälften av dem som svarat har en universitetsutbildning inom kvalitetsområdet.

– Ändå finns fortfarande uppfattningen att det finns arbetsuppgifter som utmanar, där man inte har rätt utbildning. Det väcker frågor om utbildningarna på universitet och högskolor är optimerade på kvalitetsområdet och om utbildningen är tillräcklig. Det blir intressant att följa upp, säger Jason Martin.

Han påpekar att resultaten kan handla om urvalet av vilka som är med i enkäten, men tycker ändå att resultaten är intressanta.

Mer strategiskt

Ett annat område som Jason Martin tycker sticker ut är om kvalitetsarbetet är huvudsakligen operativt eller strategiskt.

– Självklart har kvalitetsarbetet en del av operativt arbete, men förvånansvärt många, en majoritet av de tillfrågade, uppfattar sitt arbete som huvudsakligen strategiskt, säger han.

Olika lärmiljö

Hur lärandet går till skiljer mycket mellan de deltagande organisationerna. I en organisation uppfattas lärandet helt olika av ledningen respektive av dem som jobbar med kvalitet. I en av de andra organisationerna finns en gemensam och tydlig bild av hur lärandet går till.

– Enkäten bygger på en modell om interna faktorer. Det handlar om vilka förutsättningar individerna har, men är också situationsberoende utifrån mognadsgraden i organisationen. Två identiska organisationer kan ha olika mognad och syn på kvalitet, säger Jason Martin.

Han pekar också på att organisationens bransch påverkar synen på kvalitetsarbetet och allt det här kommer att behandlas mer i fördjupningen av studien som nu följer.

Läs mer om studien här. 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.