Ny standard översätter miljöpåverkan till pengar

Miljö Hur värderar man kostnaderna för den miljöpåverkan som uppstår vid till exempel ett vägbygge eller tillverkningen av en ny produkt? En ny global standard har nu kommit för att lättare kunna översätta miljökonsekvenserna till kronor och ören.

Ny standard översätter miljöpåverkan till pengar

SIS Swedish Standards Institute har lett det globala arbetet med standarden tillsammans med initiativtagaren Swedish Life Cycle Center vid Chalmers tekniska högskola. Bengt Steen, professor emeritus har varit ordförande i arbetsgruppen och ser ett stort behov av en standard för monetär värdering av miljöpåverkan.

Bengt Steen, professor emeritus Chalmers.

– En anledning till att hållbar utveckling inte går tillräckligt snabbt är att den inte är ihopkopplad med ekonomin. De analyser som i dag görs av miljöpåverkan, som till exempel livscykelanalyser och andra stora samhällsekonomiska analyser, bygger på mängder av fakta från olika källor. Men problemet är att experterna talar olika språk och räknar på olika sätt. De negativa miljöeffekterna förblir därför ofta siffror på ett papper, konstaterar han.

Läs även: Företagen växlar upp sitt hållbarhetsarbete.

Den nya globala standarden Iso 14008 innehåller vägledning om hur monetär värdering ska gå till, definierar termer och ställer krav på redovisning av hur värderingen tagits fram. Värderingen bygger på till exempel användning av naturresurser som energiåtgång, materialanvändning och utsläpp i vatten, luft och mark samt tar hänsyn till hur ekosystemen påverkas genom försurning och växthuseffekt.

Gemensamt språk

– Med standarden får experterna ett gemensamt språk för att kunna kommunicera, ungefär som gsm-standarden inom mobiltelefoni. Genom att översätta miljöfrågorna till pengar och upprätta ett slags bokslut över miljöpåverkan blir det enklare att se helheten och ta strategiska beslut, säger Bengt Steen.

Standarden kan användas i alla sammanhang som medför ingrepp på miljön – vid allt från planeringen av stora infrastrukturprojekt som vägbyggen till design av nya produkter.

Jimmy Yoler, SIS.

– Genom att inkludera även dessa så kallade dolda miljökostnader i den övergripande kalkylen får man en total kostnadsbild av en investering. Den kan sedan ligga till grund för eventuella kompromisser eller avvägningar i beslutsfattandet, säger Jimmy Yoler, projektledare på SIS och sekreterare i arbetsgruppen.

Iso 14008, som fastställdes av den internationella standardiseringsorganisationen för någon vecka sedan, är framtagen inom samma internationella kommitté som har ansvar för ledningssystemstandarderna och använder därmed samma begrepp som Iso 14001.

– Det gör att arbetet med att värdera miljöpåverkan på ett effektivt sätt kan integreras i organisationens systematiska arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, förklarar Jimmy Yoler.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.