Ny svensk standard för certifiering av informationssäkerhet

Nu kommer den svenska standarden SS-ISO/IEC 27001 som ställer krav på ledningssystem för att hantera de risker och hot som finns och kan uppkomma i en organisation. ISO/IEC 27 001 är en översättning av den internationella standarden Information Security Management System – Requirement och heter på svenska Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav.

– Att standarden finns på svenska kommer att bidra till att den nu slår igenom på bred front i Sverige, tror Bengt Rydstedt projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standarden Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav är en kravstandard som det går att certifiera sig emot.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.