Ny svensk standard för certifiering av informationssäkerhet

Nu kommer den svenska standarden SS-ISO/IEC 27001 som ställer krav på ledningssystem för att hantera de risker och hot som finns och kan uppkomma i en organisation. ISO/IEC 27 001 är en översättning av den internationella standarden Information Security Management System – Requirement och heter på svenska Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav.

– Att standarden finns på svenska kommer att bidra till att den nu slår igenom på bred front i Sverige, tror Bengt Rydstedt projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standarden Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav är en kravstandard som det går att certifiera sig emot.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.