Nya riktlinjer för informationssäkerhet

Sverige har tillsammans med övriga medlemsstater medverkat till att OECD presenterat nya riktlinjer för informationssystem och informationsnät. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Syftet med riktlinjerna är att det ska bildas en säkerhetskultur bland myndigheter, företag och enskilda genom att främja ett säkerhetstänkande vid utveckling och användning av informationssystem och nät. De gamla säkerhetsriktlinjerna som antogs 1992 ersätts nu med dessa reviderade riktlinjer. Riktlinjerna innehåller mål och principer för säkerhetsarbetet i utvecklingen av nya informationssystem och nät. De nio principerna tar också hänsyn till demokratiska värden som öppenhet och skydd av den personliga integriteten.

Riktlinjerna finns att läsa på webbadressen: www.oecd.org

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.