Olika villkor för kvinnor och män

Det har betydelse om chefen är en kvinna eller en man. Det finns skillnader i synen på vad som är viktigt vid tillsättningen av nya chefsjobb, i synen på vad som kännetecknar ett gott ledarskap och vilka drivkrafter som är viktiga i arbetet som chef. Det visar en undersökning som chefsorganisationen Ledarna genomfört. En förklaring till skillnaderna i attityder och drivkrafter mellan kvinnor och män kan vara att kvinnor och män ges olika förutsättningar att leda.

De olika drivkrafter för sitt chefskap, som kvinnor och män, uppgav i undersökningen visar bland annat att män betonar ”bättre anställningsförmåner” medan kvinnor betonar ”möjlighet att påverka verksamheten”, ”mer stimulerande arbetsuppgifter”, och att de ”tycker om att se människor växa”. Genomgående betonade kvinnor fler drivkrafter än män.

– Det är anmärkningsvärt att det finns så stora skillnader mellan könen, särskilt med tanke på att en ökad jämställdhet med fler kvinnliga chefer i arbetslivet snabbar på utvecklingen mot ett arbetsliv med större mångfald, säger Björn Bergman, ordförande på Ledarna i en kommentar.

Undersökningen visar också att kvinnor är mer tveksamma än män till chefsjobb. Kvinnor uppger också oftare att det fanns saker som talade emot att ta jobbet som chef. ”Brist på stöd i rollen som chef”, ”betungande och svårt att ha ansvar för personal”, ”att jag inte skulle klara av jobbet som chef” och ”att jag skulle känna mig för ensam som chef” är faktorer som kvinnor oftare uppgav som viktiga faktorer som talade emot att ta jobbet. Det finns inget område som män oftare uppger som ett viktigt skäl emot att ta ett chefsjobb.

Undersökningen omfattar 1 000 chefer i Sverige och har utförts av Temo.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste