Omfattande slarv med skadereparationer

Kvalitet Kvaliteten på mer än en tredjedel av reparationer efter en olycka eller skada har brister. Det visar en ny rapport från Trafikförsäkringsföreningen.

Omfattande slarv med skadereparationer

Försäkringsbranschen har gjort gemensamma stickprovskontroller under fyra år på ungefär 80 större bilverkstäder i Sverige för att skapa en helhetsbild av de skadereparationer som utförs. Verkstäderna står för dryga 40 procent av alla skadereparationer i Sverige. Idag har omkring 3 400 fordonsreparationer kontrollerats.

– Vi vill ju naturligtvis att ingen verkstad ska ha en anmärkning alls. Men i 34 procent hittar vi en anmärkning, säger Anders Edvardsson, projektledare vid Trafikförsäkringsföreningen TFF.

Kontrollerna som har gjorts visade också stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder runt om i landet, även bland de som är del av en kedja.

– Det är intressant att vi ser stora skillnader mellan verkstäder som ingår i samma kedja. De olika verkstäderna i de olika delarna av Sverige kan ha väldigt olika resultat. Så du kan definitivt inte lita på att du får samma kvalitet på olika verkstäder i samma kedja, förklarar Anders Edvardsson.

En stor del av anmärkningarna som gjorts beror på attityden till kvalitet enligt Anders Edvardsson. Han menar att det bara handlar om ledarskap och förhållningssätt och att få av anmärkningarna handlar om kompetens eller utrustning på de olika verkstäderna. Mycket av det tror han beror på slarv.

– Det är en fråga om processer och styrning, säger han.

Fem av de 80 verkstäderna som kontrollerats av TFF ligger på en acceptabel kvalitetsnivå enligt undersökningen. Och det föreningen kan konstatera utefter det är att det inte kostar mer med kvalitet.

– De fem verkstäderna använder samma verktyg som de andra, menar Anders Edvardsson.

Svenska verkstäder kommer enligt TFF att behöva fortsätta jobba med kvalitetssäkrande arbete för att nå den ideala kvaliteten på reparationer, vilket föreningen ser som möjligt.

– Det här är en fråga för verkstäderna att styra upp sina processer tillräckligt bra och ha en tydlig bild av definieringen för kvalitet och vilka åtgärder de tar för att säkerställa att det blir så.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.