Onödigt med infektioner på sjukhus

Infektioner i vården kan i många fall undvikas. Därför har alla landsting och regioner målet att halvera antalet vårdrelaterade infektioner till utgången av 2009. Under november gjordes en mätning på alla sjukhus i Sverige för att stämma av hur arbetet med att förhindra infektioner går. Cirka 20 000 patienter ingick i mätningen. Riksgenomsnittet visade att 11 procent hade en vårdrelaterad infektion. Bästa resultat var 6,4 procent, sämst 14,4. Syftet med undersökningen, som inte är vetenskaplig är att tydliggöra problemet. Under 2009 kommer två nya undersökningar att genomföras.

För att förebygga situationen kan man exempelvis se till att katetrar sätts i steril miljö, förebygga bakteriangrepp i operationssår genom att ge antibiotika, ta bakterieodlingar rutinmässigt på riskpatienter, med mera.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.