Otydligt arbetsmiljöansvar i bemanningsbranschen

Arbetsmiljö Bemanningsanställda är en utsatt grupp när det gäller arbetsmiljö. Problemet är att ansvaret alltför lätt faller mellan stolarna, visar en rapport från IVL.

Antalet anställda i bemanningsföretag har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 130 000 i dag. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett AFA-finansierat projekt studerat hur det delade arbetsmiljöansvaret fungerar i praktiken, både vad som fungerat bra men också var det brustit när bemanningsanställda råkat ut för arbetsskador.

Analysen visar att det finns brister i arbetsmiljöarbetet både hos bemannings- och inhyrande företag. Ett stort problem är att arbetsmiljöansvaret är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget

– Ofta är det just det delade ansvaret som är problematiskt. Om en part inte gör sin del, fungerar inte arbetsmiljöarbetet som det ska. För att få stabilitet är det viktigt att båda parter känner ansvar för arbetsmiljön och kan ingripa om den andra parten inte tar sitt ansvar, säger Ann-Beth Antonsson, som lett forskningsarbetet.

I rapporten finns även ett underlag som kan användas som stöd i arbetsmiljöarbetet, för både bemanningsföretag och inhyrande företag. Den visar bland annat nyttan av ett fungerande arbetsmiljöarbete samt hur bemanningsföretag och inhyrande företag kan samarbeta om arbetsmiljön.

Rapporten från projektet kan laddas ner här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.