Positiva effekter av förslagsverksamhet

En miljö som ständigt förbättras ger ökad trivsel, engagerad personal och högre prestation. Det är Ericsson Core Production Stockholms erfarenhet av många års förslagsverksamhet. 2003 genomförde företaget flest antal förbättringsförslag per anställd av alla svenska företag enligt statistik från Svenska Institutet för Förslagsverksamhet.

Ericsson Core Production Stockholm drivs på två orter, i Kista och Nynäshamn. Företaget har totalt cirka 660 anställda och tillverkar basstationsutrustning för mobiltelefoni i 2G- och 3G-näten. Enheten i Kista, som har jobbat med ständiga förbättringar sedan 1996, genomförde under 2003 totalt 1 260 förslag, vilket är 9,54 förslag per anställd. Siffrorna för 2004 landade på 2 347 förslag, men eftersom dessa siffror även inbegriper avdelningen i Nynäshamn som drog igång sin förslagsverksamhet under förra året hamnar snittet något lägre, 5 förslag per anställd.

Satsar på snabb repons

Jan Kihl, koordinator för förslagsverksamheten på Core Production Stockholm, tror att drivkraften bakom en effektiv förslagsverksamhet är snabb respons och uppmärksamhet.

– Vi har som policy att närmste chefen ska svara inom två dagar på ett inlämnat förslag och jag tror att det är viktigt för att sporra medarbetarna. Säger chefen ok är det bara att sätta igång med att genomföra förslaget.

Arbetet med förbättringar uppmärksammas bland annat genom en ekonomisk belöning. Efter i snitt tre genomförda förslag per person i en grupp belönas varje medarbetare med ett halvt basbelopp delat på 20, vilket var 982 kronor förra året. Större förbättringsförslag som handlar om besparingar på över ett halvt basbelopp belönas vanligtvis med hälften av den vinst den genererar första året. I höstas var det en anställd som belönades med 150 000 kronor för ett förbättringsförslag.

Gynnar företaget

Dessutom uppmärksammas förbättringsarbetet några gånger per år med tårta och mindre belöningar i form av biobiljetter till medarbetarna.

– Uppmärksamheten är viktig, betonar Jan Kihl. Medarbetarna behöver känna att chefer ser och uppskattar det förbättringsarbete som bedrivs och att det är viktigt för hela företaget.

Förbättringarna sparar också mycket pengar. Jan Kihl uppskattar att företaget sparar mellan två och tre kronor per insatt krona.

– Vi för ingen statistik och räknar inte på hur mycket vi tjänar på förbättringsarbetet, säger han och förklarar att de vill undvika att lägga alltför mycket administration och tid på förslagsverksamheten.

Arbetet blir roligare

Förslagen sparar inte bara pengar i sig, de skapar också ett arbetsklimat som gör att produktionen gynnas. Under förra året drog Nynäshamn igång sin förslagsverksamhet och Jan Kihl ser ett tydligt samband mellan en trivsam arbetsmiljö och ett pågående förbättringsarbete.

– En chef som får igång ett förbättringsarbete får medarbetare som är mer engagerade i sitt arbete och tar egna initiativ, trivseln och prestandan ökar, sjukfrånvaron minskar och så vidare, förklarar Jan Kihl.

Dessutom får man ett helt annat ledarskap där chefen litar på medarbetarnas förmåga och inte måste detaljstyra verksamheten.

– Jag kan redan se att trivseln har ökat i de grupper i Nynäshamn som hade mest antal genomförda förslag per person förra året, konstaterar Jan Kihl.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.