Projektgranskning med facit i hand

Femtio år av utvecklingsprojekt för regioner, verksamheter och individer får sig en avhyvling av Göran Brulin och Lennart Svensson i boken Att äga, styra och utvärdera stora projekt.

Projektgranskning med facit i hand

Trots en tung skattkista och god vilja är det inte säkert att de stora satsningarna för ökad tillväxt i kommunen eller liknande projekt leder någon vart. För att åstadkomma långsiktigt hållbara projekt krävs ett aktivt ägarskap och en professionell projektledarroll, menar författarna och forskarna Göran Brulin och Lennart Svensson. De har i sin bok Att äga, styra och utvärdera projekt kritiskt granskat femtio år av projektverksamhet. En slutsats de drar är att det är nödvändigt att bygga strukturer för återkoppling på alla nivåer och se till så att även aktörer utanför projekten kan samverka med sin kompetens. Att även lyfta in lärande utvärdering genom följeforskning för dem som deltar i ett projekt ges som en förutsättning för att lyckas engagera delatagare och på så vis ta projektet närmare övergripande mål.

Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.