Lär av eleverna

Elevers erfarenheter och lärares tillsammans utveckla lärares kompetenser. Det menar författarna till boken Uppskattningens kraft.

Författarna Ulrika Bergmark och Catrine Kostenius beskriver hur elevers erfarenheter av skolan tillsammans med lärares ansvar kan bidra till skolutveckling genom att man skapar ett bättre förhållningssätt. Syfte är att stimulera till utveckling av professionen hos blivande och redan yrkesverksamma lärare och boken ger exempel på verktyg för att arbeta med ett mer uppskattande förhållningssätt i skolan. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.