nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Provocerande och peppande för ledare i skolan

Lina Axelsson Kihlblom presenterar i sin nya bok Våga leda skolan ett helt nytt tankesätt och en egen metod för hur man kan förändra skolan för att höja resultaten.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Skolan behöver utveckla sin förmåga att organisera utifrån de specifika utmaningarna den står inför. För att lyckas med det krävs metoder som bland annat lyfter fram prognoser hos alla elever, resultatprogression och ett ledarskap som vågar leda skolan mot framtiden.

Hon menar att prognoser kan användas på ett helt annat sätt än idag, då prognoserna som görs i början av höstterminen används för att uppskatta måluppfyllelsen i slutet av läsåret med bibehållen organisation. Istället bör de användas för att kunna införa de nödvändiga förändringar som krävs för att eleverna ska kunna nå sina målsättningar.

Lina Axelsson Kihlblom vill med sin bok visa nya vägar som ger konkreta resultat redan inom ett läsår. Hennes metod bygger på att våga införa radikala organisatoriska och schemabrytande åtgärder och noggrann uppföljning. I boken beskriver hon konkret hur skolledningen kan stötta lärare i åtgärder för grupper som har svårigheter i undervisningen.

Gothia Fortbildning är förlaget.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.