Provocerande och peppande för ledare i skolan

Förbättringsarbete Lina Axelsson Kihlblom presenterar i sin nya bok Våga leda skolan ett helt nytt tankesätt och en egen metod för hur man kan förändra skolan för att höja resultaten.

Provocerande och peppande för ledare i skolan

Skolan behöver utveckla sin förmåga att organisera utifrån de specifika utmaningarna den står inför. För att lyckas med det krävs metoder som bland annat lyfter fram prognoser hos alla elever, resultatprogression och ett ledarskap som vågar leda skolan mot framtiden.

Hon menar att prognoser kan användas på ett helt annat sätt än idag, då prognoserna som görs i början av höstterminen används för att uppskatta måluppfyllelsen i slutet av läsåret med bibehållen organisation. Istället bör de användas för att kunna införa de nödvändiga förändringar som krävs för att eleverna ska kunna nå sina målsättningar.

Lina Axelsson Kihlblom vill med sin bok visa nya vägar som ger konkreta resultat redan inom ett läsår. Hennes metod bygger på att våga införa radikala organisatoriska och schemabrytande åtgärder och noggrann uppföljning. I boken beskriver hon konkret hur skolledningen kan stötta lärare i åtgärder för grupper som har svårigheter i undervisningen.

Gothia Fortbildning är förlaget.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.