Rätt designat kontor är en strategisk ledningsfråga

Hur ett kontor utformas påverkar dem som jobbar där betydligt mer än man tidigare trott. Rätt utformat förmedlar utformningen företagets värderingar och en känsla av tillhörighet till medarbetarna. De fysiska aspekterna av arbetsmiljöer bör därför betraktas som en strategisk ledningsfråga. Det visar Anna Rylanders nya doktorsavhandling Making Sense of Knowledge Work vid KTH Skolan för Teknik och hälsa.

I avhandlingen visar hon att kontorsdesignens påverkan på medarbetarna går betydligt djupare än vad man tidigare trott. Den fysiska miljön påverkar alla våra sinnen och upplevelser och därmed också hur vi uppfattar personer och situationer i de miljöer vi befinner oss. En fallstudie av ett konsultföretag visar hur de anställda tolkar in budskap från ledningen i kontorets design, om hur företaget ser på de anställda och det arbete som skall utföras, oavsett om ledningen varit med om att designa kontoret. Arbetsplatsens fysiska utformning ger de anställda signaler om vilka attityder och beteenden som är lämpliga och är en hjälp för att uttyda mångtydiga och abstrakta budskap om företagets värderingar. Kontorets design framhäver vissa aspekter av företagets kultur och undertrycker andra.

Anna Rylander drar därför slutsatsen att ett kontor inte främst skall designas för att imponera på kunderna utan lika mycket för att förmedla företagets värderingar och en känsla av tillhörighet till medarbetarna. De fysiska aspekterna av arbetsmiljöer bör betraktas som en strategisk ledningsfråga.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.