Regeringen svarar på kritik mot nationella kvalitetsregistret

Offentlig verksamhet Under våren har Riksrevisionen riktat kritik mot de nationella kvalitetsregistren. Nu har Regeringen gett sin syn på saken.

I en rapport från april riktade Riksrevisionen kritik mot systemet med nationella kvalitesregister i hälso- och sjukvården. Kritiken bestod bland annat i att satsningen inte skapar rätt incitament för vården att registrera information för att sedan använda den för kvalitetsutveckling. Man ansåg också att kvalitetsregistren bidragit till ökad administration i vården. Eftersom kvalitetsregistren också är underlag för de öppna jämförelserna ansåg man också att det finns en uppenbar motsättning mellan en rättvisande registrering av god kvalitet och olika vårdgivares intressen av att framstå i god dager.

Nu har Regeringen gett sin syn på saken. De anser att att satsningen på utvärdering och kvalitetsuppföljning i vården tar tid och att en positiv utveckling har påbörjats. Därför finns ingen anledning att avbryta satsningen eller att vidta ytterligare åtgärder. De väljer därför att avsluta ärendet.

Här kan du läsa Riksrevisionens rapport

Här kan du läsa betänkandet från Regeringen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.