Rektorers ledarskap nyckelfråga för skolan

Skolornas ledningsstruktur och administration måste utvecklas. Många rektorer ges inte ansvar och befogenheter för att utöva det ledarskap som krävs. Det konstaterar Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka som har gjort en kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur i skolan på uppdrag av skolministern.

Han menar att rektorns ledarskap är en nyckelfråga för skolans utveckling och framgång, och tror att det finns ett stort utrymme för ömsesidigt lärande för ledare inom skola, näringsliv samt hälso- och sjukvård. Dessutom anser han att resultatuppföljning används för lite i styrning av enskilda skolor där man hellre pratar om målstyrning i stället för mål- och resultatstyrning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste