Ökat stöd för kvalitetsarbete i skolan

Skolledarnas och lärarnas kompetens är viktiga förutsättningar för att resultaten i svenska skolan ska bli bättre och för att eleverna ska nå de nationella målen. Det är kontentan av den rapport som Myndigheten för skolutveckling överlämnat till regeringen. Rapporten innehåller en analys av de områden och åtgärder myndigheten kommer att kraftsamla kring i sitt stöd för skolornas kvalitetsarbete. Dessa områden är kvalitetarbete och ledning, kunskap och bedömning, mångfald och likvärdighet, demokrati, jämställdhet och inflytande samt utbildning för arbetsliv och tillväxt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste