Ingen mall för hälsosamt ledarskap

Det finns inte en mall eller en särskild stil som utmärker det framgångsrika och hälsosamma ledarskapet. Tvärtom är det en individuell stil där det handlar både om chefens egna villkor samt chefens roll för medarbetarnas hälsa som tycks vara hemligheten.

Det menar Bo Hagström, forskare och chef för Arbetslivsinstitutet i Malmö som är en av talarna på näringsdepartementets nationella arbetsmiljökonferens i Stockholm idag.

En av de faktorer Bo Hagström understryker för det hälsosamma ledarskapet är att man bör undvika en övertro på stereotypa ledarskapsstilar.

– Man söker en ledarskapsstil som förväntas ha en generell giltighet och positiv effekt på arbetshälsan, i stället för det tydliga ledarskapet. Vem som helst förstår att första linjens chef för mellan 60 och 100 medarbetare inom exempelvis äldreomsorgen har inte en tillstymmelse till ett individanpassat ledarskap, säger Bo Hagström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.