Forskare kritiserar Sveriges största ledarskapsutbildning – ”Socialt experiment”

Utbildning Organisationsforskaren Louise Bringselius menar att det finns flera tveksamheter med en av landets vanligaste ledarskapsutbildningar.
– Jag skulle inte rekommendera UGL till någon, men har full respekt för att vissa uppskattar utbildningen, skriver hon på LinkedIn.

Forskare kritiserar Sveriges största ledarskapsutbildning – ”Socialt experiment”

UGL står för utveckling av grupp och ledare och är en utbildning som har sitt ursprung i Försvarets grundkurs för blivande officerare. Försvarshögskolan är varumärkesinnehavare och har tagit fram ett antal riktlinjer som leverantörer måste följa för att få hålla i kursen. Några exempel på riktlinjer är att utbildningen ska ledas av två särskilt utbildade och behöriga handledare som är registrerade i Försvarshögskolans register, eller att UGL ska genomföras sammanhängande under fem dagar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Louise Bringselius. Foto: Li Fernstedt

På LinkedIn beskriver Louise Bringselius, Docent och lektor i organisation och ledning vid Lunds universitet, sin upplevelse av UGL.

– Under fem dagar isolerades en grupp för att tala om sina känslor och sedan gång på gång ”ge feedback” på hur de upplevde varandra. Det skapade en Robinsonaktig situation där alla var rädda och försiktiga och gjorde allt för att bli gillade av gruppen, skriver hon.

”Knyt utbildningen till utmaningar på arbetsplatsen”

Efteråt förklarade ledarna att det hela hade varit ett ”socialt experiment”, vilket är hennes främsta invändning mot utbildningen. Även om det kan göra gott att ha god kontakt med sina känslor så menar Louise Bringselius att det finns andra mer effektiva metoder för att utveckla ledarskapet, som dessutom värnar om deltagarnas integritet.

– Verksamhetsnyttan är oftast större om du kan knyta utbildningen till utmaningar på arbetsplatsen och deltagarnas professionella vardag. Chefer har rätt att slippa diskutera sina innersta känslor med andra. Arbetsgivare kan ha synpunkter på beteenden, men de har inte rätt att göra anspråk på människors känsloliv, skriver hon i ett mejl till Kvalitetsmagasinet.

Vad tror du det beror på att UGL har blivit en så vedertagen utbildning?

– Jag tror att det är en enkel lösning som man har slutat att ifrågasätta. Kopplingen till Försvarshögskolan ger också legitimitet. Men faktum är att en utbildning aldrig passar alla. Det vore som att ge alla patienter samma medicin, oavsett diagnos. Därför måste man handskas försiktigt med begreppet evidens i dessa sammanhang, skriver Louise Bringselius.

På LinkedIn belyser du Schibboleteffekten, där deltagarna också verkar ha utsatts för ett starkt känslomässigt laddat experiment. Vissa var upprörda eller grät. Det är också ett socialt experiment – alltså det du kritiserar UGL för att vara. Hur förklarar du det?

– Först och främst var Schibbolet ett forskningsexperiment – inte en utbildning som ges i bred skala. Men framför allt låg fokus externt vid Schibbolet-experimentet. Genom att ta del av andras traumatiska upplevelser, exempelvis i Auschwitz, kunde de öka sin empati och inser sitt ansvar och sin makt att påverka. På UGL ligger fokus på jaget och gruppen och känslolivet inom denna lilla krets. Men jag skulle aldrig rekommendera heller Schibbolet som en bred standardutbildning.

”Förvånad över generaliserandet”

Försvarsvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet har tackat nej till att bemöta kritiken. Därför har Kvalitetsmagasinet sökt till flera utav landet registrerade UGL-handledare. Sven-Olof Krantz är en av dem.

Sven-Olof krantz. Foto: Privat

– Jag är förvånad över det här generaliserandet, speciellt från en akademiker. Hon verkar ha gått en UGL-utbildning med minst sagt tveksamma handledare. Det finns ju många UGL-utbildningar och alla är nog inte lika bra, men alla är inte heller lika dåliga, säger Sven-Olof Krantz.

Han är legitimerad psykolog och pensionerad adjunkt med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Sven-Olof Krantz uppskattar att han har varit med och handlett cirka 250 UGL-utbildningar, och än är han aktiv. Han håller inte med om att UGL skulle var ett socialt experiment.

– Dessutom kan man inte kladda ner ett helt koncept utifrån en upplevelse.

Dock medger han att UGL inte är helt felfri.

– Jag är själv kritisk till handledarutbildningen. Man behöver inte gå någon akademisk utbildning överhuvudtaget. Det är vansinnigt att vem som helst kan bli handledare, säger Sven-Olof Krantz.

Louise Bringselius tycker också att UGL:s fokus på deltagarens egna känslor leder till självcentrering, i stället för att sätta uppdraget i centrum. Vad säger du?

– Det är hennes uppfattning. En grupp består ju av ett antal jag. UGL är egentligen ingen ledarskapsutbildning, utan en forskningsbaserad utbildning där man lär sig hur en individ påverkar folk och hur folk påverkar individen, avslutar Sven-Olof Krantz.

Erfarenheter skiljer sig åt

Louise Bringselius har haft många som reagerat på den kritik hon riktade mot ledarskapsutbildningen. Personligen skulle hon aldrig rekommendera UGL, med respekt för att andra tycker olika.

– Man ska inte glömma att många upplever UGL som givande och utvecklande. Människors erfarenheter av UGL skiljer sig oerhört mycket åt, skriver hon.

Lista

Riktlinjer för UGL

 • UGL leds av två särskilt utbildade och behöriga handledare, registrerade i Försvarshögskolans handledarregister över aktiva UGL-handledare.
 • UGL genomförs sammanhängande under fem dagar enligt Försvarshögskolans fastställda koncept. UGL får ej, utan medgivande från Försvarshögskolan, marknadsföras och genomföras i kombination med andra erbjudanden.
 • Tidsramarna är start tidigast klockan 08.00 och avslut för kvällen senast klockan 21.00. Sammanlagd effektiv kurstid är 48 timmar.
 • Deltagarantalet får inte understiga 8 och inte överstiga 12
 • Kursens sammansättning formas så att deltagarna utgör en främlingsgrupp
 • Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång
 • Annan kvällsaktivitet kan inte planeras in under veckan
 • Närvaro i kursen av andra än kursdeltagarna och handledarna är inte tillåten
 • Kursen är känslomässigt krävande varför deltagarnas livssituation bör vara i balans.
 • Båda handledarna är närvarande i kursrummet under alla moment utom där det särskilt anges att man arbetar i smågrupper eller i par.
 • Förutom information om kursens plats, tidsramar, utrustning, deltagarförteckning etc. ska deltagarna senast en vecka före kurs få materialet ”Välkommen till UGL”.

Källa: Försvarshögskolan

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste