Så blir arbetsplatsen bättre för unga chefer

Guide Unga chefer är motiverade, drivna och sitter på digital kunskap. Men forskning visar att de också upplever sämre arbetsmiljö och skattar sin mentala hälsa sämre än äldre chefskollegor. Här kommer tips på hur organisationer kan stötta sina unga chefer.

Så blir arbetsplatsen bättre för unga chefer
Priset ska öka motivationen till att säkra ett mer inkluderande och kraftfullt företagsklimat för framtiden. Foto: Stockadobe

Sverige står inför stora pensionsavgångar av personer chefspositioner, vilket innebär att långsiktig stabilitet inom organisationer är beroende av yngre ledare. Ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Karolinska Institutet visar att chefer i åldrarna 19 till 29 år upplever sämre arbetsmiljö och skattar sin mentala hälsa sämre än äldre medarbetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. 

– Många unga chefer tycker bland annat att chefsrollen är otydlig. De upplever större emotionella krav och tycker det är svårt att få vara med och påverka, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet.

Yngre chefer uppger också i högre grad att de är utmattade, nedstämda och har en lägre grad av återhämtning än äldre kollegor.

Guide för att göra skillnad

Forskarna föreslår ett antal åtgärder för att stötta unga chefer:

  • Utöka introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen.
  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat, förväntningar.
  • Skapa stödsystem som mentorskap, interna stödfunktioner, närhet till närmaste chef/HR. 
  • Skapa en trygg organisationskultur – våga pröva, lära, misslyckas, be om hjälp, utvecklas. 
  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  • Erbjud vägar till återhämtning och strategier för att åtgärda den belastning många upplever.

Åtgärder som introduktionsprogram och trygg organisationskultur är inget nytt för de flesta, men Hanna Irehill förklarar vikten av dem i ljuset av just denna åldersgrupp.

Fakta

Om forskningsprojektet

Genomfördes mellan 2018 och 2023 och finansieras av Afa Försäkring. Det är en del av programmet ”Ung i arbetslivet”.

– Även om råden är allmängiltiga så är de ännu viktigare när det kommer till unga chefer eftersom de inte mår bra. Det har hittills inte forskats särskilt mycket på denna åldersgrupp, men successivt förstår vi att det saknas systematik. Något måste göras för att motivera dem att stanna kvar och utvecklas.

Varför ska man anställa unga chefer om de mår sämre i rollen?

– De har enorm utvecklingspotential, digital kunskap och bidrar med nya perspektiv. Det finns ett värde i att ha en breddad grupp på en arbetsplats, och vi behöver också att de kliver upp på chefsroller utifrån det demografiska läget i samhället. De måste också få chans att växa över tid. Jag tycker inte man ska hindra unga från att bli chefer, bara anpassa, säger Hanna irehill.

Läs hela guiden här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.