Undermålig introduktion skrämmer bort unga chefer

Ung och chef är ingen lätt kombination. Det visar en ny rapport från Ledarna, som bland annat talar om att mer än var tredje ung chef funderar på att lämna sitt nuvarande uppdrag.

Undermålig introduktion skrämmer bort unga chefer
Unga chefer har ofta fått otillräcklig introduktion till uppdraget. Foto: Adobe Stock

I rapporten ”Ung och chef – precis som alla andra?” har Ledarna kartlagt hur unga chefer upplever sin arbetssituation.

Undersökningen utgår ifrån

  • Kraven i arbetet
  • Hälsa och välbefinnande
  • Organisatoriskt och socialt stöd
  • Rolltydlighet
  • Introduktionen till chefsuppdraget
  • Benägenhet att lämna chefsuppdraget

Och sätter svaren i perspektiv mot äldre chefers svar på samma frågor.

Mindre än två veckors introduktion

Den mest påtagliga skillnaden mellan äldre och yngre chefer rör socialt stöd och rolltydlighet. En positiv skillnad är att unga chefer i större utsträckning upplever att de får stöd av närmaste chef och chefskollegor vid behov.

En slutsats som överraskar är att så pass många som 15 procent av respondenterna – oavsett ålder – inte har fått någon introduktion alls till sitt nuvarande uppdrag. Särskilt förvånande är att introduktionen har uteblivit för de unga respondenterna, som befinner sig p å sitt första chefsuppdrag.

48 procent av de unga cheferna fick mindre än två veckors introduktion. Bara 15 procent av de unga cheferna upplevde att deras introduktion till chefsuppdraget var utmärkt.

Sverige tappar chefer

Kanske är detta en delförklaring till varför nästan 4 av 10 av de unga cheferna (i gruppen 36–44 år) har övervägt att lämna sitt uppdrag som chef. 36 procent av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt nuvarande chefsuppdrag den senaste månaden och nästan hälften av dessa har övervägt att helt sluta som chef.

En slutsats som Ledarna själv drar av rapporten är att Sverige tappar chefer på grund av att de inte får någon bra introduktion.

— Chefer behöver få en bra introduktion, inte minst med tanke på att chefsuppdragen blir alltmer komplexa. Särskilt de unga cheferna som fått sitt första chefsuppdrag behöver få en grundlig introduktion för att få en bra start, säger förbundsordföranden Andreas Miller.

– Då duger det inte att endast hälften av cheferna uppger att den introduktion de fick varade i högst två veckor.

*Om undersökningen:

Rapporten genomfördes under perioden 28 juni – 12 augusti 2022. Sammantaget har 2 824 chefer deltagit i undersökningen, varav 1 008 tillhör gruppen unga chefer (upp till och med 35 år). Läs hela rapporten här

FAKTA

Ur undersökningen:

54 procent av unga chefer får alltid eller ofta hjälp och stöd av sin närmaste chef vid behov.

54 procent av unga chefer uppger att det i mycket hög eller i hög grad finns klara mål för deras arbete.

67 procent av unga chefer vet i mycket hög grad eller i hög grad vilka deras ansvarsområden är.

61 procent av unga chefer vet i mycket hög eller i hög grad precis vad som förväntas av dem i deras arbete.

19 procent av unga chefer fick ingen introduktion till nuvarande chefsuppdrag.

15 procent av unga chefer som fick introduktion upplevde den som utmärkt eller mycket god.

36 procent av unga chefer har minst varje månad det senaste året övervägt att lämna sitt chefsuppdrag.

Kvinnor som är chefer upplever högre emotionella krav i arbetet, oavsett åldersgrupp.

36–44-åringar är den åldersgrupp som i högre grad än övriga rapporterar en negativ arbetssituation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.