Så kan du träna upp förmågan att jobba värderingsbaserat

Recension Fastän vi pratar så mycket om värderingar och visioner styr vi ändå med regler och ekonomiska mål. Anledningen är att vi saknar helhetssyn och att chefer oftast tänker auktoritärt även vid värderingsarbetet. Mer träning på ett medvetet ledarskap behövs.

Så kan du träna upp förmågan att jobba värderingsbaserat
Julia Norinder har skrivit boken Värderingsbaserat ledarskap.

Mycket tid i dagens organisationer läggs på att dölja våra svagheter, se bra ut och försöka styra andra människors bild av oss. Istället måste vi lära oss att leva med osäkerhet och minska rädslan för att göra fel. Det menar Julia Norinder, författare till boken Värderingsbaserat ledarskap.

En del av boken belyser den inre resan – om att hitta dig själv som ledare.

Röj undan hinder för att leva som du lär. Medveten närvaro som hjälper mot stress och känslokaos kan övas upp genom yoga, meditation eller fullt fokus på vardagliga aktiviteter som matlagning eller naturupplevelser. Du som ledare behöver ta ansvar för ditt välbefinnande och återhämta dig mentalt genom att hitta de vanor och rutiner som skapar balans. Och det måste ta den tid som krävs.

Använda sig själv

Den yttre resan är att sedan använda dig själv för att skapa positiv förändring. Ledarens uppgift är att designa samskapande processer. Skräddarsy gärna mötesdesignen och ta med storgruppsdialog-metoder som World Café och Open Space där storytelling är ett användbart verktyg. Avgörande för djupgående lärande är att inte skapa höga nivåer av skam. Subtila tecken på detta är skvaller, diskriminering och en osund strävan efter perfektion. Mer medvetet ledarskap behövs – där anställdas förmåga till empati och självmedkänsla ökas.

Julia Norinder har skrivit boken Värderingsbaserat ledarskap. Foto Carola Björk
Julia Norinder har skrivit boken Värderingsbaserat ledarskap. Foto Carola Björk

Modellen som presenteras bygger på ledarens förmåga att vara meningsskapande, transformerande och tillitsfull. Och det går att utveckla dessa förmågor. Meningsskapande uppstår när du leder utifrån värderingar och inte från försvarsmekanismer, upplevda hot eller sociala förväntningar. Var transformativ genom att ständigt utgå från ett högre syfte med fokus på kunder, marknader och din roll i ett större system. Kreativitet och nytänkande uppmuntras, och att använda avdelnings- och team-möten för att skapa lärande och handlingskraft. Tillitsfullhet bottnar i tron på alla människors lika värde och kunna omsätta detta i vardagen.

Fakta

Plus och minus med boken

Plus
+ Praktisk med mängder av övningar och verktyg

+ Blir levande med egna erfarenheter och ofta mycket personliga berättelser som berör

+ Bra forskningsanknytning

Minus
– Saknar fler illustrationer

Hur du levandegör ett högre syfte tas upp liksom övningar i att identifiera dina värderingar och systematiskt reflektera hur du lyckas omsätta dem i vardagen. Författaren strävar efter att sätta ord på det hon upplever i sitt sätt att leda och ställa öppna utforskande frågor om det som pågår. Exempelvis att under ett möte säga ” Nu upplever jag att sinnesstämningen i rummet förändras. Håller ni med?”

Boken tydliggör det värderingsbaserade ledarskapet och hur det kan tillämpas. Den ger inspiration och väcker till eftertanke. Därför rekommenderas den varmt till alla som utövar någon form av ledarskap, dvs till oss alla.

Yvonne Lagrosen, docent.Yvonne Lagrosen , docent Mälardalens Högskola

 

Titel: VÄRDERINGSBASERAT LEDARSKAP – MENING, TILLIT OCH TRANSFORMATION

Författare: Julia Norinder

Förlag: Natur & Kultur

ISBN: 978-91-27-82460-7

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.