Sälj Iso 9001 till ledningen

ISO Det har sagts många gånger förr: Ledningens engagemang är nödvändigt för att Iso 9001 ska skapa verkligt värde i organisationen. Men vilka argument får med ledningen på tåget?

Det må vara hänt att det går att fixa en Iso-certifiering utan att ledningen är nämnvärt engagerad. Men sedan kommer den svåra biten – att hålla ut och skapa verklig förändring och en förbättringskultur. Mark Hammar skriver på ”The ISO 9001 Blog” om att det i längden är nödvändigt att ledningen är med och visar engagemang för att man ska få utväxling på sitt arbete. Men vilka argument för certifiering biter på en motvillig ledningsgrupp? Mark Hammar ger några förslag.

Ökad trovärdighet och bättre image. Många kräver idag att deras leverantörer är certifierade. Försök uppskatta hur många potentiella affärer ni förlorar på att inte vara certifierade.

Ökad kundnöjdhet. Hur nöjda är era kunder i dagsläget? Finns det områden där det finns utrymme för stora förbättringar?

Bättre koll på processerna. Säkert finns det områden inom er verksamhet där processerna är tilltrasslade och dåligt integrerade, vilket påverkar kvalitet och kundnöjdhet.

Bättre beslutsunderlag. Ofta tas fel beslut på grund av att rätt siffror och underlag inte finns på plats. Att ha en bättre struktur på all data är mycket värt.

En kultur av ständiga förbättringar skapas. Många bäckar små ger stora ekonomiska vinster i slutändan.

Medarbetarnas engagemang höjs. Det kan vara svårt att mäta vad ett lågt engagemang kostar, men om ni till exempel har en hög personalomsättning går trenden att vända genom att involvera alla medarbetare i förbättringsarbetet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.