Ökat fokus på risk i nya 9001

Ledningssystem Ett företag som inte har en effektiv riskhantering lämnar dörren öppen för problem. ISO 9001 får en ny struktur under nästa år och då ökar fokus på riskhantering.

Nästa år får ledningssystemen, bland annat ISO 9001 och ISO 14001, en ny gemensam övergripande struktur. Den nya strukturen innebär ett ökat fokus på riskhantering. En kvalitetssäkrad riskhantering bygger bland annat på en fungerande kontrollmiljö med ett tydligt regelverk och ett tydliggjort ledningsansvar.

Mari Hellblom har en bakgrund i ABB, men som konsult arbetar hon både med tjänste- och tillverkningsföretag och riskhantering är lika viktigt för alla typer av företag. Hon är positiv till att standarderna får ett tydligare fokus på risk.

– Med tydlig ledning, kompetent personal och effektivt organiserad verksamhet kan risker hanteras och konsekvenser förutses. En effektiv riskhantering skapar förtroende hos anställda, kunder, aktieägare och allmänhet samtidigt som den ger bolagsledningen en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås, säger Mari Hellblom.

Standarden för riskhantering, Iso 31000, är också på väg att revideras. Arbetet har precis inletts och den reviderade versionen beräknas vara klar 2016. Det kommer dock inte att vara möjligt att certifiera sig enligt Iso 31000.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.