Certifiering ger ordning och reda i Mjölby kommun

Ledningssystem Ett par år tog det, men nu har Service- och entreprenadkontoret i Mjölby kommun kvalitetssäkrat hela sin verksamhet.
– Vi har fått helt nya möjligheter att arbeta med ständiga förbättringar, förklarar Bo Johansson, service och entreprenadchef.

Certifiering ger ordning och reda i Mjölby kommun

Service och entreprenadkontoret i Mjölby kan sedan i juli stoltsera med en pinfärsk certifiering i både Iso 9001 och Iso 14001.

– Vi ville ha ordning och struktur när det gäller miljö och kvalitet, berättar Bo Johansson som förklaring till satsningen.

Integrerat miljö- och kvalitet

Mjölby har valt att integrera ledningssystemen. Nästa steg blir att även lägga till ledningssystemet för arbetsmiljö, Ohsas 18001. Bo Johansson ser klara fördelar med att integrera systemen. Både kvalitet och miljö blir då uppmärksammade både i ledning och ute i verksamheten. Det går inte att ta några genvägar.

– Vi har sammanfogat dem i en och samma kvalitetsbok. Vi började med Iso 9001 och kunde dra nytta av det arbetet när vi sedan lade till Iso 14001. Det har fungerat jättefint, säger Bo Johansson.

Skapar ordning

Hittills är Bo Johansson mycket nöjd med att kontoret genomfört certifieringen, trots att det varit ett stort arbete. Ledningssystemet ser till att de har en bra systematik för att hantera förbättringsförslag och avvikelser. De har skapat sig en god bas för att kunna jobba mot ständiga förbättringar. Service och entreprenadkontoret har redan kunnat se att strukturer och rutiner gjort organisationen mer kostnadseffektiv. Förbättringsförslagen från verksamheten blir allt fler. Utmaningen nu är att få med alla 200 medarbetare i arbetet. Här är veckovisa arbetsplatsträffar en nyckel.

– Vi har en grannlaga uppgift i att nå ut till alla medarbetare. Att genomföra certifieringen tog ett par år och jag räknar med att det tar ytterligare ett par innan allt sitter, konstaterar Bo Johansson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.