Satsning på ledarskap ger bättre äldreomsorg

Arbetsmiljö Äldre personer som får hemtjänst möter i genomsnitt ett nytt ansikte varje dag. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Ett sätt att förbättra kvaliteten för de äldre är att satsa på äldreomsorgens chefer, enligt fackförbundet Vision.

Satsning på ledarskap ger bättre äldreomsorg

Äldre som har hemtjänst möter i genomsnitt 15 olika personer i sitt hem under två veckor. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser för äldreomsorgen.

– Siffrorna innebär att äldre möter ett nytt ansikte varje dag i sina hem. Det påverkar naturligtvis tryggheten och hur man upplever kvaliteten på omsorgen, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

Enligt Vision är orsaken till detta att chefer har alltför många direkt underställda, i snitt 50 medarbetare. Många leder också personalgrupper i verksamheter med en stor geografisk spridning. Dessutom är chefernas arbete till stor del är akutstyrt, vilket innebär att fokus ligger på att lösa akuta problem istället för att jobba långsiktigt och skapa stabila personalgrupper.

För att förbättra situationen behöver äldreomsorgens chefer följande, enligt Vision:

1. Ett rimligt antal underställa. Riktmärket bör ligga kring 25 medarbetare för varje chef.

2. Ett hanterbart antal verksamheter med en rimlig geografisk spridning.

3. Ökad service från expertfunktioner som fastighetsförvaltning, ekonomi, HR och administration.

4. Professionellt stöd som extern handledning och tid till kompetensutveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.