Så tränar du upp ditt självledarskap

Det ställs allt högre krav på eget ansvar och initiativtagande både på jobbet och i privatlivet. Då kan ett bättre självledarskap hjälpa dig på vägen. Även om man föds med vissa egenskaper går det att träna upp beteenden som fokus, självkontroll och självkännedom.

Så tränar du upp ditt självledarskap
Förmågan att fokusera är avgörande för självledarskapet. Bild StockAdobe.

Det talas allt mer om begreppet självledarskap i takt med att vårt arbetsliv förändras. När det blir allt vanligare med ett delegerat ansvar och större mandat på individnivå krävs att vi både kan planera och utföra vårt arbete själva.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?
Nicolas Jacquemot.

Nicolas Jacquemot är doktorand i organisation och ledarskap vid University of Leicester, School of Business och jobbar även som kommunikations-rådgivare. Han blev nyfiken på begreppet självledarskap men upptäckte att det saknades bra böcker i ämnet. Då tog han saken i egna händer och fördjupande sig i forskningen och undersökte vilka nyckeldelar som är viktiga.

Resultatet är hans bok ”Självledarskap, konsten att hitta rätt på jobbet”.  Där tar han avstamp i aktuell forskning och ger verktyg, tips och övningar hur självledarskapet kan utvecklas i 7 steg.

Boken Självledarskap.

Leda för att uppnå mål

I boken definierar han självledarskap som förmågan att ta ansvar, skapa handlingskraft och att kunna rikta sina ansträngningar på ett ändamålsenligt sätt. Både i stunden och mer långsiktigt.

– Det handlar om att kunna leda sig själv, i livet och på jobbet, för att uppnå personliga eller gemensamma mål, säger Nicolas Jacquemot. På många sätt har det nya arbetslivet drivit fram nödvändigheten att leda sig själv.

Han menar att självledarskap är något av en nödvändighet för att få individer, grupper och organisationer att fungera optimalt.

– På individnivå handlar det om att kunna strukturera sin vardag, planera sin utveckling och uppnå mål. På gruppnivå innebär det att medarbetarna känner till sina olika styrkor, delar värderingar och mål och vet hur de ska uppnå dem. När man har helhetsbilden är det lättare att förstå sitt eget bidrag.

Förändrad ledarroll

Men även om det finns ett bra självledarskap betyder inte det att ledaren har spelat ut sin roll. Däremot behöver ledarrollen bli mer kommunikativ och coachande och mindre styrande.

– Chefer som vill att medarbetare ska leda sig själva måste möjliggöra det. De behöver släppa på kontrollen – samtidigt som de behöver finnas tillhands och vara närvarande, säger Nicolas Jacquemot som menar att det är viktigt att chefen kan identifiera vilka medarbetare som behöver extra stöd när de ges möjligheter att leda sig själva.

I boken återkommer Nicolas Jacquemot till hur man som individ kan öva upp sina förmågor och han konstaterar att vi föds med vissa egenskaper men att alla beteenden går att förändra. Man behöver alltså inte leva med sina medfödda tillkortakommanden livet igenom?

– Även om man har en viss grundpersonlighet är min övertygelse att man kan öva upp det man vill bli bättre på. När det gäller självledarskap kan det vara självkännedom, fokus, stresshantering och uthållighet. I många fall lär man sig av sina erfarenheter genom livet. Men det går också att öva upp sina förmågor mer medvetet.

Värderingar visar vägen

I boken pekar han också på vikten av att lära känna sina värderingar, något som han menar är grundläggande för att de val vi gör i livet blir bättre om de bottnar i en själv.

– Det gäller även i jobbet. Att ens egna värderingar synkar med företagets kan exempelvis ha stor betydelse för motivationen och engagemanget. Men också för val av yrke och arbetsplats.

Läs gärna även: Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen.

Nicolas Jacquemot tror också att det finns tillfällen i livet då det kan vara en fördel att reflektera över och ”ta tag” i sitt självledarskap. Till exempel när man känner att man står still, oavsett det är på jobbet, i karriären eller privat. Men också när man vet att man behöver uppnå vissa mål eller resultat.

– Självledarskap hjälper en att se hindren på vägen, men också att ta sig över dem. I schlagerklassikern Diggi-loo Diggi-ley sjunger Herreys: Tänk dig ett hinder, det flyger du över. Vingar på skorna, är allt vad du behöver. Jag tänker att självledarskap är vingarna på skorna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.